Våra Projekt

Djurhamn projekt

Djurhamnen

Djurhamnen ska vara platsen där vi samlar all verksamhet. Det ska vara en artöverskridande community, samlingsplats och upplevelsecentrum där den falska uppdelningen mellan ”människa och djur” suddas ut och där vi finner gemensamma ord som t.ex. jordmedborgare eller jordlingar. På Djurhamnen ska det finnas museum, bistro, djurfristad, Gaiaskolan, atlejé, tillverkning av våldsfria produkter och kursverksamhet. Djurhamnens nav ska vara djurfristaden.

På Djurhamnen ska det finnas ett museum som visar djurförtryckets historia fram till idag. Detta är ett projekt som vi söker konstnärer, poeter, filmare och musiker till. I anslutning till museet kan besökare gå till museets bistro som serverar god mat fri från djurförtryck.

Det ska finnas en kursverksamhet inom anti-speciesism, arbete med de fria djuren, pedagogik, filosofi och välbefinnande. Helst i samarbete med en folkhögskola, andra djurfristäder och djurrättsorganisationer samt universitet.

I ateljén ska man kunna jobba konstnärligt, filosofiskt, politiskt och poetiskt med djurförtrycket. Här skapas barnböcker, leksaker, kläder och konstprojekt.

Gaiaskolan projekt

Gaiaskolan

Vi  vill skapa en skola som ska möta behovet från den nya generation, som växer upp i ett samhälle med större medvetenhet om liven på jorden samt den växtbaserade livsstilen som en lösning på klimatkrisen. Då speciesismen finns överallt i vårt samhälle så bör barnen tidigt lära sig vad som är skillnaden mellan antropocentrisk världsbild och en geo- eller zoocentrisk världsbild. Gaiaskolans värdegrund utgår från att allt liv har rätt att finnas till för sin egen skull och där inkluderas alla levande varelser i skogarna, vattendragen, djurfabrikerna, jorden och luften.

Självklart hade det varit fint om vi kunde sätta våra barn i en kommunal skola, men tyvärr finns inte den medvetenheten om att mat handlar om lidande för andra varelser. Och det tar alldeles för lång tid om vi måste vänta in den medvetenheten. Vi vill inte heller att våra barn ska sitta bredvid som alibi vid de speciesistiska manifestationer som pågår i skolan. Till detta projekt söker vi lärare, en sjuksköterska, en bibliotekarie, arkitekter och konstnärer.

Djurfristad projekt

Djurfristad

Förenadedjur fungerar idag som en fristad för djur. Vi är en dussintal individer som lever tillsammans och tar hand om varandra. Det kommer bli fler när ekonomi, mark och arbetskraft tillåter. Fristaden är en plats där alla får möjlighet att leva ett liv för sin egen skull och utveckla sina egenheter som arter. Vi använder inte de andra djuren till något som skulle tillfredsställa oss. Vi äter inte de djur som lever hos oss eller använder biprodukter från dem. Hos oss får de vara sig själva och njuta av att vara egna fria individer.

I djurfristaden försöker vi skapa hägn med varierad miljö; vatten, ängar, dungar och klipphällar. Djuren ska  alltid ha möjlighet att söka skydd någonstans om de behöver.

Vi vårdar våra hästar i så stor utsträckning som möjligt på egen hand. Hovvård gör vi själva och behandling av andra åkommor. Om vi måste tillkalla veterinär så vill vi att hen inte är en djurförtryckare. 

När djurens liv börjar nå sitt slut så bestämmer vi tillsammans hur de på bästa sätt ska somna in för deras egen skull. Vi har ofta valt insomningsspruta för grisar, hästar och hundar som mött problem i sina liv som gör att de inte längre kan leva. Sedan ger vi dem möjlighet att vila i en jordsäng med en gravskylt eller ett planerat träd som ett minne. Allt för att visa respekt.