Vårt mål och vision

Vägen mot vårat mål och vision

Vårt mål och vision är att skapa ett samhälle fritt från speciesism. Då måste vi börja i det lilla och göra ett mikrosamhälle i makrosamhället. Detta blir sedan inspiration till andra som vill leva i empati och med kärlek till de andra djuren.

Målet ska uppnås genom olika projekt. Däribland  genom att bygga upp en community som går under namnet Djurhamnen. Det ska bli en plats där djurfristaden är hjärtat och dit människodjur kan söka sig, för att bo och arbeta för och med de andra djuren. Det ska byggas vackra och funktionella boenden för alla arter så vi slipper de rådande djurförtryckande byggnaderna som finns på landsbygden.

Förenadedjur rör sig bortom tigandet om de fruktansvärda brott mot de ickemänskliga djuren som ständigt begås i tysthet, brott med oanade proportioner. Bortom det industrialiserade mördandet av djuren. Bortom stängda hjärtan, hem och plånböcker för djuren. Bortom de allmänna djuren, representanterna för en art. Hitom de enskilda individerna, personerna, jättebökarna, bakutsparkarna, benstrykarna, ute– och innekissarna. Bortom idéer, abstraktioner, medvetande och rättigheter. Hitom närvaron, fullständigheten, kroppsligheten och livsförnimmelsen. Hitom uppmärksamheten, lyssnandet, iakttagelseförmågan, beröringen, vänskapsbanden, kommunikationen. Bortom fritid, hobby, karriär, distans och instrumentellt tänkande kring djuren. Hitom långvården, idogheten, kallet, närheten och motståndet. Bortom antropocentriska och antropomorfiska perspektiv på våra medvarelser. Hitom relationer baserade på inbördes respekt och ömsesidighet. Hitom det meningsfulla i djurens individuella liv. Hitom den enorma utmaningen det innebär att på allvar öppna sig för det individuella djurets verklighet. Bortom rationaliteten, som endast är en begränsad form av förståelse. Hitom nosarna, mularna, tassarna, grymten, jamet och nackansningen. Bortom oberörda samveten. Hitom handling, handling och åter handling. Bortom distanserandet till dem som drabbas av vår grymma livsstil. Hitom betraktandet av våra medmänniskor som brottslingar. Bortom staden, språket och glassandet. Hitom skogen, kelet och slitet. Hitom livet tillsammans med de andra djuren.