Allas lika värde

Välkommen till Förenadedjur! Vi går inte med på den falska uppdelningen “människor och djur”. Människor tillhör djurriket likaväl som grisar och vargar gör det. Vi människodjur ger ofta mat och hem till de andra djuren. Men de andra djuren ger oss lika mycket i form av kärlek, respekt och trynavtryck. Förenadedjur är ingen tillfällig flyktingsluss där enstaka djurindivider bara kommer och går. Tillsammans försöker vi skapa oss en långsiktig och trygg tillvaro.

  • Djur existerar för sig själva och är inte konsumerbara resurser.
  • En vegansk livsstil är bäst för djuren, hälsan och miljön.
  • Alla människor och djur ska behandlas med respekt och medkännande.

Djurfristaden

Djur

En medkännande värld startar med dig!